FANDOM


20109 - אלגברה לינארית I
מתמטיקה
20109-front
כללי
רמה: רגילה
נקודות זכות: 6 נ"ז ברמה רגילה
קורסים נדרשים: מומלץ הקורס אשנב למתמטיקה
סוגי הנחיה רגילה, מוגברת

לידיעון הקורסים
לאתר הקורס בתלםנושאי הקורסעריכה

יחידה 1עריכה

פרקי הכנה ורענון של אוסף מושגים מעולם המתמטיקה: תורת הקבוצות, פונקציות, טריגונומטריה, אינדוקציה והבינום של ניוטון.

למי שעבורו זה הקורס המתמטי הראשון, מומלץ לעבור על יחידות ההכנה; הבנת הנושאים בהם חיונית ליחידות המתקדמות בקורס.

יחידות 2-3עריכה

היכרות עם משוואות לינאריות, פתרון משוואות לינאריות בשיטת גאוס, וקטורים, תלות לינארית, מרחבים על שדה המספרים הממשיים, בסיסים.

יחידות 4-5עריכה

מטריצות ודטרמיננטות: חיבור וכפל מטריצות, מטריצות רגולריות ותכונותיהן, מטריצות אלמנטריות, הגדרת הדטרמיננטה, תכונותיה ושיטות חישוב.

יחידה 6עריכה

היחידה עוסקת בשדה המספרים המרוכבים. הנושאים ביחידה זו נלמדים גם בתיכון.

יחידות 7-8עריכה

היחידה השביעית עוסקת במרחבים לינאריים, תתי-מרחבים, תתי-מרחבים שנפרשים ע"י קבוצה, סכומים וסכומים ישרים של תתי-מרחבים.

היחידה השמינית מעמיקה את הנושאים שנלמדו ביחידה הקודמת. היא מתמקדת בעיקר בבסיסים ובממדים של מרחבים לינאריים, וכן בקואורדינטות ובדרגות של מטריצות.