FANDOM


20420 - ארגון המחשב ותכנותו
מדעי המחשב
'
כללי
רמה: רגילה
נקודות זכות: 4 נ"ז ברמה רגילה
קורסים נדרשים: נדרש מבוא למדעי המחשב מומלץ הקורס מערכות ספרתיות
סוגי הנחיה רגילה, מוגברת

לידיעון הקורסים
לאתר הקורס בתלםנושאי הקורסעריכה

הקורס מורכב משני חלקים עיקריים.

חלקו הראשון עוסק בתכנון מיקרו-מעבדים באמצעות מעגליים לוגיים. הקורס מערכות ספרתיות מספק חלק מהיסודות הנדרשים, ואולם, החומר הרלוונטי לנושא נכלל בשני פרקי מבוא בספר הלימוד.

במהלך הלימוד, מוצג מודל מלא של מיקרו-מעבד של מחשב תאורטי - PEMIC, יוצגו רכיביו הלוגיים הבסיסיים, ונלמדת שפת האסמלי ומימושה ברמת המיקרו-פקודות.

חלקו השני של הקורס עוסק בארכיטקטורת מעבד 8086/88 של אינטל, נלמדת שפת האסמבלי של המעבד, שימוש בפסיקות מערכת ההפעלה DOS, שליטה על התקני קלט וכד'.

בחלק זה של הקורס, המטלות הן מעשיות ברובן, ונדרש תרגול בתוכנת טורבו אסמבלר.

הבחינהעריכה

מבנה הבחינהעריכה

הבחינה מורכבת מ5 שאלות, מתוכן יש לבחור 4 שאלות.

אחת השאלות עוסקת בPEMIC, בה נדרשים להוסיף יכולת מסוימת למחשב הPEMIC, אם כי במספר מבחנים נדרשה כתיבת תוכנה לPEMIC.

שאר השאלות עוסקות בשפת האסמבלי של 8086/88

חומר עזרעריכה

מותר שימוש בספרי הקורס ומדריך הלמידה בלבד