FANDOM


22920 - בדיקות תוכנה
מדעי המחשב
'
כללי
רמה: תואר שני
נקודות זכות: 4 נ"ז לתואר שני
קורסים נדרשים: נדרש תואר ראשון במדעי המחשב, מומלץ קורס הנדסת תוכנה
סוגי הנחיה רגילה

לידיעון הקורסים
לאתר הקורס בתלםכלליעריכה

הקורס מדבר על בדיקות תוכנה בכל הרמות - החל מבדיקות תיכון, דרך בדיקות מאקרו ומיקרו, בדיקות קופסא לבנה, בדיקות קוד ומתודולוגיה.

הקורס נכלל בתחום הנדסת תוכנה, אך מכיל מושגים מתמטיים כמו סיבוכיות קוד (McCabe's complexity) ששימושיים מאוד גם בהיבטים מעשיים בתעשיה.

מטלות ומבחןעריכה

הממ"נים בקורס מהווים למעשה פרוייקט בדיקות בכמה שלבים, וכן ישנו גם מבחן מסכם.

ספר הקורסעריכה

ספר הקורס יחסית ישן, אך המידע בו עדכני ונכון גם לעכשיו.

קישורים חיצונייםעריכה