FANDOM


20106 - חשבון אינפיניטסימלי I
מתמטיקה
Infi-front
כללי
רמה: רגילה
נקודות זכות: 6 נ"ז ברמה רגילה
קורסים נדרשים: מומלץ הקורס אשנב למתמטיקה
סוגי הנחיה רגילה, מוגברת

לידיעון הקורסים
לאתר הקורס בתלםנושאי הקורסעריכה

הקורס עוסק בתכונותיהן של פונקציות ממשיות. (משדה המספרים הממשיים לעצמו)

יחידות 1-2עריכה

שתי היחידות הראשונות בספרי הלימוד נועדו להקנות או לרענן מושגי יסוד - קטעים סגורים ופתוחים, פונקציות, תורת הקבוצות, ופונקציות טריגונומטריות.

יחידה 3עריכה

אחד הפרקים העיקריים והחשובים בקורס, בו מובאות הגדרות מושגי הגבול והרציפות, בליווי מספר משפטי יסוד.

רצוי להעמיק בהפנמת החומר המובא ביחידה זו, שכן הבנת משמעות ההגדרות בפרק חיונית עבור היחידות הבאות בקורס, ובפרט, נדרשת להצלחה בקורס.

יחידה 4עריכה

פרק קליל וטכני יחסית, העוסק בחסמי קבוצות ותכונותיהם - ללא ספק הזדמנות מצויינת לשאוף אוויר אחרי יחידה 3.

יחידה 5עריכה

פרק העוסק במשפטים מתקדמים על פונקציות רציפות ותכונותיהן, משפט ערך הביניים, משפט קנטור, משפטי ווירשטראס, ועוד.

יחידות 6-7עריכה

שתי יחידות טכניות יחסית העוסקות בעיקר בדיון תאורטי על הגדרת הנגזרת, כללי גזירה, ושימושיה הפרקטיים של הנגזרת בתחומי הפיזיקה.

יחידה 8עריכה

משפטים העוסקים בתכונות ומשפטים הקשורים לנגזרת, כגון: משפט פרמה, משפט רול ומשפט דארבו.

בנוסף, מובא ביחידה זו כלל לופיטל המשמש לחישוב גבולות של פונקציות מסוימות באמצעות גזירה.

יחידה 9-10עריכה

הגדרת האינטגרל המסוים ותכונותיו

יחידה 11עריכה

יחידה זו עוסקת בהגדרת ותכונות הפונקציה המעריכית והלוגריתמית.

יחידה 12עריכה

יחידה זו דנה במספר שיטות אינטגרציה - שיטות כלליות כדוגמת שיטת ההצבה והאינטגרציה בחלקים ושיטות נקודתיות (כדוגמת הצבות שימושיות) שנועדו לטפל באינטגרלים מסוגים ספציפיים.

בחינת הגמרעריכה

מבנה הבחינהעריכה

בחלקו הראשון של המבחן נדרשת בחירה של 3 מתוך 4 שאלות של "הוכח או הפרך", משקל כל שאלה, כ10 נקודות.

בחלקו השני של הבחינה, יש לבחור 2 שאלות מתוך 3, משקל של שאלה כ35 נקודות. בדרך כלל ב2 שאלות מתוך השלושה תידרש הוכחת משפטים מספרי הלימוד

חומר עזרעריכה

הבחינה ללא כל חומר עזר, כולל רשימת המשפטים המוכחים בקורס. מי שלומד ומתרגל במהלך הסמסטר ולקראת הבחינה, אינו זקוק לזה.

טיפים ללמידהעריכה

בזמן הלימוד מהספרים, רוב הסטודנטים מדלגים על קריאת ההוכחות של המשפטים וממשיכים ישירות לשאלות העוסקות בנושא. הימנעו מכך! קריאת ההוכחה של כל משפט ומשפט היא חיונית להבנת החומר הקודם, המשפט, ההוכחה עצמה, ועל אחת כמה וכמה - לשחזור ההוכחה בזמן הבחינה. לכן השקיעו זמן בקריאת ההוכחות, והשתתפו בהוכחות המשפטים כאשר הן מובאות בצורת שאלות תרגול. מומלץ ביותר להימנע משינון משפטים והוכחות - במקום זאת, עדיף לתרגל עד כמה שיותר שאלות הוכחה, בפרט מאלו של מבחנים קודמים, אותם ניתן למצוא למכביר באתר הקורס - כך גם תזכרו את מרבית המשפטים החשובים, וגם תוכלו להוכיח משפטים מהספר ללא קושי רב.

עזרי למידה עריכה

קישורים עריכה

סקירת הקורס בפורום האו"פ בתפוז.