FANDOM


20406 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א'
מתמטיקה
'
כללי
רמה: רגילה
נקודות זכות: 6 נ"ז ברמה רגילה
קורסים נדרשים: אין
סוגי הנחיה רגילה, מוגברת

לידיעון הקורסים
לאתר הקורס בתלםנושאי הקורסעריכה

=== פרק 1 - קואורדינטות, גרפים וישריםפרק 2 - פונקציות וגבולות ממשיים עריכה

פרק 3 - גזירה עריכה

פרק 4 - יישומי הנגזרת עריכה

פרק 5 - אינטגרציה עריכה

פרק 6 - יישומים של האינטגרל המסוים עריכה

פרק 7 - פונקציות לוגריתמיות ופונקציות מעריכיות עריכה

=== פרק 8 - פונקציות טריגונומט

פרק 9 - שיטות אינטגרציה עריכה

פרק 10 - אינטגרלים מוכללים; כלל לופיטל עריכה

פרק 11 - טורים אינסופיים עריכה

הבחינהעריכה

מבנה הבחינהעריכה

חומר עזרעריכה

כל חומר עזר מותר לשימוש מלבד מחשב כף יד או מחשב נישא.

טיפים ללמידהעריכה

מחשבון גרפי יכול לסייע רבות להגיע אל התשובה נכונה במהלך התרגול ואף בזמן הבחינה.

עזרי למידה עריכה

קישורים עריכה

סקירת הקורס בפורום האו"פ בתפוז