FANDOM


אז איך בעצם אפשר לקבל פטור מאנגלית?עריכה

ישנן מספר דרכים לקבלת פטור מאנגלית באוניברסיטה הפתוחה

  • באמצעות תוצאות מבחן פסיכומטרי(אם נעשה בעבר)

מי אשר עשה בעבר מבחן פסיכומטרי, וקיבל בפרק האנגלית במבחן מעל 134 נקודות, זכאי באופן אוטומטי לפטור. כל מה שעליו לעשות הוא להעביר את האישור למרכז ההישגים הלימודיים.

  • באמצעות מבחן אמ"יר/אמי"רם

מבחן אמי"ר זהה במתכונתו למבחן באנגלית הכלול בבחינה הפסיכומטרית - ציון במבחן זה של 234 נקודות ומעלה מקנה לכם באופן אוטומטי פטור

מבחן אמיר"ם הוא מבחן אמי"ר המתבצע מול מחשב. רמת השאלות במבחן אמיר"ם נקבעת באופן אדפטיבי ע"י המחשב - כתוצאה מכך זמן הבחינה קצר יותר מאמ"יר, ובנוסף תקבלו את תוצאת המבחן במקום - ציון של 134 ומעלה מקנה פטור אוטומטי

ניתן להירשם למבחן אמ"יר/אמיר"ם באמצעות מערכת שאילת"א --> פניה חדשה --> שפה זרה.

  • באמצעות קורסי אנגלית

והיה ולא עמדתם בתנאי הפטור לפי פסיכומטרי/אמ"יר/אמי"רם, תשובצו לרמות לפי החלוקה הבאה לפי הציון:

__לשים טבלא__

אם הסיווג שלכם נקבע לרמה D או E, עליכם לעבור מבחן (פנימי) נוסף לשיבוצכם ברמה. אם חלילה קיבלתם ציון הנמוך מ- 184 במבחן אמיר , ו מ- 84 במבחן אמיר"ם או בבחינה הפסיכומטרית אתם תאלצו ללמוד אנגלית בעצמכם עד שתגיעו לרמת המינימום שתאפשר לכם להירשם לרמה E.


אם אני יודע שהרמה שלי נמוכה, אפשר לעשות ישר את המבחן השני (הפנימי) ?עריכה

כן, דברו עם מרכז פניות הסטודנטים.

ואם אני לא בטוח ?עריכה

יש מספר דרכים להעריך את סיכויי ההצלחה שלכם במבחנים האלה.

  • ניתן לרכוש את ערכת ההרשמה של אמי"ר, שבתוכה יש מבחנים. עשו את המבחן לדוגמה וככה תוכלו לקבל מושג טוב יותר לגבי הידע שלכם באנגלית. מנסיון, רוב המבחנים שבספר הם אלה שבקישור למעלה.
  • ניתן לעשות סימולציה של פסיכומטרי כאן. יש שתי פרקים של אנגלית בפסיכומטרי. בכל הפרקים שאינם אנגלית ניתן פשוט לסמן תשובה שרירותית. בסוף הבחינה מתקבל ציון בכל אחד מהחלקים ובפרט בחלק של האנגלית. זה מומלץ גם לאנשים שרוצים להתנסות בבחינת אנגלית במחשב, כהכנה למבחן אמיר"ם.


אם קיבלתי בפרק האנגלית במבחן הפסיכוטמרי 134, אקבל פטור?

טיפים נוספיםעריכה

  • הקורסים באנגלית אינם מזכים בנקודות זכות.
  • כל הקורסים באנגלית משלבים שלוש מטלות ,מבחן אמצע סמסטר ומבחן סוף סמסטר , הציונים שלהם לא נכללים בממוצע הציונים לתואר.
  • המחיר לקורסים הללו זהים למחירים קורסים רגילים באו"פ .


קישוריםעריכה

ערך זה מבוסס על מאמרי פורום האוניברסיטה הפתוחה בפורטל תפוז.
המאמר המקורי נכתב ע"י קובי2003.