FANDOM


מזל טוב!

בשעה טובה ומוצלחת הוקם אתר ויקי לפורום האו"פ בתפוז שישמש את סטודנטי האוניברסיטה הפתוחה בישראל, ובפרט את הגולשים בפורום הנ"ל.

אתר זה יתפתח לאיטו במהלך הזמן והסמסטרים, וניתן לקוות שהתפתחות זו תהיה מהירה.


בין הצעדים הראשונים שכדאי יהיה לנקוט על מנת לפתח את האתר יהיו העתקת מספר מאמרים, סקירות קורסים, שאלות נפוצות וכו' מהפורום ברשות כותביהם, והוספת חומר עצמאי לאתר בהמשך. מאחר שרוב הסטודנטים עוסקים בתחומי לימוד ספציפיים, יהיה צורך במספר רב של סטודנטים מתחומים מגוונים על מנת לפתח מאגר מידע זה. (ראו גם תוכנית עבודה ראשונית)

דיונים כלליים ביחס לאתר זה ואופיו ניתן לקיים במזנון. את התכנים שכבר קיימים בויקי אפשר למצוא במחלקות אקדמיות,קורסים, מאמרים, מושגים, וטיפים.


חשוב: אין להעלות לאתר זה חומר המוגן בזכויות יוצרים בשום מקרה שהוא.

מותר לסכם חומר כתוב בספרים (עדיף להסתמך על מספר מקורות, ליתר בטחון) ולכתוב סיכומים אלה באתר,

אבל אסור בתכלית האיסור להעתיק חומר שנכתב בספרי האו"פ מילה-במילה ולהעלות אותו לאתר.

העתקה כזו תהווה הפרת זכויות יוצרים המנוגדת להתחייבות שהתחייבתי בפני בעלי Wikia כשנרשמתי ועשויה לגרום לסגירת האתר.