FANDOM


האוניברסיטה הפתוחה אינה תומכת באופן רשמי בצפיה דרך לינוקס במערכת אופק, ואולם, אין כל מגבלה טכנית מהותית בנושא - יתרה מכך, משתמשי לינוקס אף יכולים לשמור את ההקלטות לצפיה מאוחרת יותר.

הורדת קובץ ASXעריכה

כדי שנוכל לצפות בהקלטת אופ"ק, עלינו להוריד את קובץ הASX, אשר מכיל את ההפניה לשרת המדיה של האוניברסיטה הפתוחה.

כדי לבצע זאת, ניכנס לצפיה בהקלטות אופ"ק באופן רגיל לחלוטין, עד שנגיע למסך הבא, בו אמור להיות מוצג הסרט:

אופק בפיירפוקס

אופק מפיירפוקס

בשלב זה, נזין בשורת הכתובת את השורה הבאה:

javascript:document.write(ASXurl)

לאחר הזנת שורה זו, יתחלף תוכן הדף בכתובת של קובץ הASX שאותו אנו מחפשים. כעת נוריד אותו באמצעות העתקתו לשורת הכתובת.

שמרו את הקובץ במקום כלשהו בספריית הבית.

צפיה באמצעות Mplayerעריכה

פתחו את קובץ הASX באמצעות עורך טקסט כלשהו(המהדרין יכולים להסתפק בcat. תוכן הקובץ יהיה דומה לקוד הבא:

<ASX VERSION="3.0">
 <Title>מפגש הכנה לקראת בחינת סוף הסמסטר </Title>
 <Copyright>האוניברסיטה הפתוחה</Copyright>
 <Entry>
   <Author>פרידה חינקס-ורבין  </Author>
   <Title></Title>
    <ref href = "mms://slive1.openu.ac.il/Math_Comput/infi_liat/2006a/infi_14_02_06.wmv"/>
    <ref href = "\\openu.local\sharing\video\Math_Comput\infi_liat\2006a\infi_14_02_06.wmv"/>
	<PARAM NAME="MovieTitle" VALUE=" I חשבון אינפיניטסימלי " />
	<PARAM NAME="Name" VALUE="ליאת פרידלנדר"  />
	<PARAM NAME="Description" VALUE="I חשבון אינפיניטסימלי " />
	<PARAM NAME="SerialNum" VALUE="(20106)" />
 </Entry>
</asx>

כל מה שעלינו לעשות הוא להעתיק את הכתובת המתחילה בmms, ולהזין אותה לmplayer, במקרה הזה:

mplayer mms://slive1.openu.ac.il/Math_Comput/infi_liat/2006a/infi_14_02_06.wmv

שמירת הקלטה באמצעות Mplayerעריכה

שמירת הקלטת אופ"ק נעשית באופן דומה לצפיה, ע"י העברת פרמטרים מסוימים לmplayer שימו לב בזמן שמירת ההקלטה לא יוצג הסרט.

mplayer -dumpstream -dumpfile infi_14_02_06.wmv  mms://slive1.openu.ac.il/Math_Comput/infi_liat/2006a/infi_14_02_06.wmv